• Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din Industria Turismului
  • Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din Industria Turismului
  • Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din Industria Turismului
News

Pagina 1 din 2  > >>

mai 28, 2014

AGENȚIA TURISMULUI A REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL NAȚIONAL DE PERFECȚIONARE A CADRELOR DIN INDUSTRA TURISMULUUI

 

PROGRAMUL CURSULUI DE INSTRUIRE ORGANIZAREA ȘI GESTIONAREA AFACERILOR ÎN DOMENIUL TURISMULUI RURAL ÎN PERIOADA 19-24.05.2014

Organizat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru dezvoltare ADA

 


apr 16, 2014

Austria sprijină dezvoltarea resurselor umane în domeniul turismului rural din Republica Moldova


apr 1, 2014
Administraţia Centrului de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului anunţa agenţii economici din industria hotelieră despre formarea grupelor pentru cursurile de perfecţionare începînd cu data de 7 aprilie.Pentru detalii va rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon  022 731242, 068405387, 06735932

Luni, 19 mai 2014

08.00-08.30

Înregistrarea participanților

08.30-9.00

Deschiderea oficială. Cuvînt de salut din partea organizatorilor. Nicolae Platon, Director General al Agenției Turismului.

Gheorghe Naneș, Expert evaluare examinare/Romania/,

Ion Andrei, trainer/Romania/

Luni, 19 mai 2014

9.00-13.00

Calitatea serviciilor turistice

Tatiana Panaghiu

13.00-14.00

Prînzul

14.00-18.00

Programe de finanțare europeană în turism

Tatiana Panaghiu

Marți, 20 mai 2014

9.00-13.00

Armonizarea legislației turistice în corelare cu standardele europene

Ion Andrei

13.00-14.00

Prînzul

14.00-18.00

Gheorghe Naneș

Miercuri,21 mai 2014

9.00-11.00

Fiscalitatea în turism

Nicolae Platon

11.00-13.00

Clasificarea structurilor de primire turistică din mediu rural

Andrei Nica

13.00-14.00

Prînzul

14.00-18.00

Legislația turistică, strategia dezvoltării turismului

Victor Ciobanu

Joi, 22.05.2014

9.00-18.00

Corespondența de afaceri

Natalia Belous

13.00-14.00

Prînzul

14.00-18.00

Planul de afaceri și efectuarea studiului de fezabilitate

Richard Semionuc

Vineri,23.05.2014

9.00-13.00

Atragerea finanțelor externe prin aplicarea de proiecte

Richard Semionuc

13.00-14.00

Prînzul

14.00-18.00

Atragerea finanțelor externe prin aplicarea de proiecte

Richard Semionuc

Sîmbătă,24.05.2014

9.00-13.00

Richard Semionuc

13.00-14.00

Prînzul

14.00-18.00

Tehnica operațiunilor de turism

Richard Semionuc

Joi,29.05.2014

13.30-14.00

Testul de evaluare

Nicolae Platon

16.00- 17.00

Înmînarea oficială a diplomelor de participare și a certificatelor de calificare

Dr.Gerhard Schaumberger

Nicolae Platon

Tamara Tărîță

 

 

Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului oferă posibilitatea de instruire şi perfecţionare continuă în domeniul turismului, program iniţiat în temeiul articolului 38 al Legii nr. 352 - XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova.

Formarea şi perfecţionarea profesională a cadrelor din industria turismului reprezintă un imperativ în ridicarea calităţii produselor turistice. Realizarea acestui obiectiv impune elaborarea şi oferirea unor programe de studii concepute special pentru agenţii sectorului turistic.

Implementarea experienţelor internaţionale în instruirea şi perfecţionarea prestatorilor de servicii turistice poate să aducă rezultate durabile într-un termen foarte scurt, fapt necesar pentru crearea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie în turismul internaţional.

Înţelegerea mediului de afaceri şi a schimbărilor din sectorul turistic vor contribui la perfecţionarea metodelor de predare şi evaluare ale Centrului, în scopul oferirii unui training turistic de calitate.

Echipa Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului reuneşte lectori de înaltă calificare şi oferă pentru instruire un program comprehensiv, flexibil, adaptat cerinţelor timpului. Pledaţi pentru cunoştinţe temeinice, practice şi cu penetrare maximă!

Tamara Tărîţă
Director general

 

Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului

Instituire. Instituţia de Învăţământ de Stat "Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului" a fost fondată pe data de 29 octombrie 2004, în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova № 1967-III din 30.07.2004 şi se află în subordinea Agentiei Turismului.

Deschiderea oficială a Centrului a avut loc pe data de 8 februarie 2005.

Obiective centrului: Dezvoltarea continuă a capacităţilor manageriale şi profesionale a personalului din cadrul industriei turistice, în scopul ridicării nivelului calităţii produsului turistic naţional.

Abordarea tematicii: pregătire teoretică şi practică privind activitatea în turism.

Avantaje: perfecţionare profesională în domeniul turismului, obţinerea permisiunii de a activa în domeniul turismului naţional şi internaţional în baza certificatului de absolvire de categoria "A", categoria "B" şi categoria "C."

Reciclarea în cadrul Centrului, prevede obţinerea unui volum de cunoştinţe, capabile să asigure cursanţii cu abilităţi necesare privind activitatea în domeniul industriei turismului.

Acreditarea: ca organizator al cursurilor de perfecţionare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului are permisiunea Ministerului Educaţiei şi Tineretului prin aprobarea programelor de studii, coordonarea acestora cu Agentia Turismului şi licenţă de activitate eliberată de Camera de Licenţiere din Republica Moldova.