• Slide 1 Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din Industria Turismului
  • Slide 2 Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din Industria Turismului
  • Slide 3 Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din Industria Turismului
Noutăți

Inițierea unui nou curs de Perfecționare în Turism

Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din Industria Turismului informeaza agentii economici din Industria Turismului...

Administraţia “Centrului Național de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului”   Anunţă toții agenţii economici din industria hotelieră despre formarea grupelor pentru cursurile...

Austria sprijină dezvoltarea resurselor umane în domeniul turismului rural din Republica Moldova.

Vă informăm, că continuă înscrierea la modulele de studii "Administrarea Afacerilor în Structurile de Primire Turistică" şi "Managementul Serviciilor în Structurile de Primire Turistică".

Orarul de studii la modulele “Administrarea Afacerilor in Structurile de Primire Turistica”, “Managementul Serviciilor in Stucturile de Primire Turistica” Perioada 03 – 24 iulie 2013.

Centrul Național de Perfecționare a Cadrelor din Industria Turismului vă aduce la cunoștință că au început cursurile de instruire

Administraţia “Centrului Național de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului”  Anunţă toții agenţii economici despre formarea grupelor pentru cursurile de perfecţionare prelungire și inițierea certificatelor la modulul

“Administrarea Afacerilor în Structurii de Primire Turistică”

“Administrarea Afacerilor în Turism”“ Managementul Serviciilor Turistice ”

și " Managementul Strcturilor de Primire Turistică "

Cursurile vor avea loc șos. Hîncești 53b. sala de studii începînd cu data de 25 Mai 2016. Pentru detalii și depunerea actelor vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon 022 -731-242,62040169,079077709 email: turism.studii@gmail.com

 


Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului oferă posibilitatea de instruire şi perfecţionare continuă în domeniul turismului, program iniţiat în temeiul articolului 38 al Legii nr. 352 - XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova.

Formarea şi perfecţionarea profesională a cadrelor din industria turismului reprezintă un imperativ în ridicarea calităţii produselor turistice. Realizarea acestui obiectiv impune elaborarea şi oferirea unor programe de studii concepute special pentru agenţii sectorului turistic.

Implementarea experienţelor internaţionale în instruirea şi perfecţionarea prestatorilor de servicii turistice poate să aducă rezultate durabile într-un termen foarte scurt, fapt necesar pentru crearea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie în turismul internaţional.

Înţelegerea mediului de afaceri şi a schimbărilor din sectorul turistic vor contribui la perfecţionarea metodelor de predare şi evaluare ale Centrului, în scopul oferirii unui training turistic de calitate.

Echipa Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului reuneşte lectori de înaltă calificare şi oferă pentru instruire un program comprehensiv, flexibil, adaptat cerinţelor timpului. Pledaţi pentru cunoştinţe temeinice, practice şi cu penetrare maximă!

Tărîță Tamara
Director interimar

 

Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului

Instituire. Instituţia de Învăţământ de Stat "Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului" a fost fondată pe data de 29 octombrie 2004, în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova № 1967-III din 30.07.2004 şi se află în subordinea Agentiei Turismului.

Deschiderea oficială a Centrului a avut loc pe data de 8 februarie 2005.

Obiective centrului: Dezvoltarea continuă a capacităţilor manageriale şi profesionale a personalului din cadrul industriei turistice, în scopul ridicării nivelului calităţii produsului turistic naţional.

Abordarea tematicii: pregătire teoretică şi practică privind activitatea în turism.

Avantaje: perfecţionare profesională în domeniul turismului, obţinerea permisiunii de a activa în domeniul turismului naţional şi internaţional în baza certificatului de absolvire de categoria "A" și categoria "B".

Reciclarea în cadrul Centrului, prevede obţinerea unui volum de cunoştinţe, capabile să asigure cursanţii cu abilităţi necesare privind activitatea în domeniul industriei turismului.

Acreditarea: ca organizator al cursurilor de perfecţionare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului are permisiunea Ministerului Educaţiei prin aprobarea programelor de studii, coordonarea acestora cu Agentia Turismului.